Provozovatel:

Mgr. Bc. Jitka Strahlheimová

IČO: 72737913

Pražská 303, 417 61 Bystřany

tel.: 728 562 914

Adresa provozovny:

TEPLICE JÓGA

VITA CLINIC 

Dubská 3314, 415 01 Teplice

tel.: 728 562 914

Jógové studio

Teplice jóga - harmonie těla, mysli a duše, přejeme si, abyste se u nás cítili příjemně.

V našem studiu se všichni respektujeme a dodržujeme stále pravidla lidskosti, respektujeme ochranu osobních dat i lékařské tajemství. Na lekci choďte pouze v dobré zdravotní kondici.  

Na lekci přicházejte včas. Zhruba 10 minut před začátkem, ať máte možnost se v klidu převléknout a připravit se na lekci. Příjemnou atmosféru, není dobré narušovat hlasitou komunikací v celém prostoru Vita Clinic. Prosím respektujte, že se nacházíte v prostoru, kde se nachází i lékařské ordinace.

Po odložení věcí v šatně, vcházíte do sálu a vybíráte si svou podložku. Není důležité mít místo kolem sebe, ale na své podložce. Proto zkuste vzít na vědomí, že se dá pracovat i mezi větším počtem lidí. Do sálu není vhodné přijít naparfémovaní, a stejně tak je dobré si omýt chodidla. Prosím před lekcí dbejte na osobní hygienu. Na hodinu si nenoste telefon, prosím vypněte si zvonění. Mějte na paměti, že cvičení jógy je o klidu, pochopení a respektu.

Pro cvičení jógy zvolte vhodné oblečení. Můžete si také vzít pantofle na přechod do sálu. Cvičí se naboso. Před cvičením 2 hodiny nejezte těžká jídla. Cvičení jógy nás učí k úctě a respektovat druhé. Proto zkuste, když přijdete cvičit, svůj čas strávit v pohodě a v klidu, i když třeba nemusíte mít svůj den. Chovejte se tiše, respektujte vedení lekce instruktorem. Buďte ohleduplní k ostatním. Udržujte pořádek.

Provozní podmínky

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia TEPLICE JÓGA. Zakoupením jednorázového vstupu, kreditu, kurzu nebo workshopu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat kartičkou se jménem a registračním číslem (kredit) nebo si zakoupit jednorázovou lekci.  Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách   www.teplicejoga.cz  nebo v tištěné podobě ve studiu. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Studio je otevřeno dle aktuálně platné otevírací doby (rozvrh lekcí), jenž je uvedena na webových stránkách www. teplicejoga.cz nebo v tištěné podobě ve studiu. Na danou lekci je umožněn vstup 10 minut před lekcí.

IV.

Účast na jógové lekci vzniká zaplacením daného kurzu, pevnou rezervací na daný den nebo je možné si danou lekci včas rezervovat přes facebook.com/teplicejoga nebo přes email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaného instruktora. Provozovatel je oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku.

V.

STORNO PODMÍNKY

ZRUŠENÍ LEKCE - Danou lekci lze zrušit před jejím začátkem nejpozději do 12:00 hodin v den konání lekce. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu nebo po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.

VI.

STORNO WORKSHOPŮ / KURZŮ - Po přihlášení na akci v je nutné do daného dne zaplatit danou částku. Po zaplacení je potvrzena vaše pevná rezervace. Pokud nebude částka připsána na účet studia, vaše předběžná rezervace bude automaticky smazána a místo bude uvolněno. Pokud se klient na zvolený kurz/workshop nemůže dostavit, své místo však může převést na jinou osobou.

VII.

Klientům je k dispozici šatna a šatní skříň ve studiu, kam lze odkládat kabelky. Na začátku lekce se šatna zamyká a po dobu lekce je klíč u instruktora. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny instruktora. Vstup do studia je povolen pouze v čisté obuvi nebo naboso. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, před vstupem do studia se seznámil s pravidly cvičení ( www.teplicejoga.cz) a zavazuje se je dodržovat. Studio Teplice jóga nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

XI.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky a vyčistit karimatku desinfekcí.

XII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Vita Clinic.

V prostorách jóga studia je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky          

XIII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

XIV.

Dovolujeme si Vás informovat, že Teplice jóga zpracovává Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, a to pro následující účely: realizace lekcí jógy a workshopů, předávání důležitých informací, zajištění přehledu o stavu účtu klienta, představení společnosti a podpora rozvoje – marketing. Na lekcích i dalších akcích se pořizují fotografie a video záznamy, svou účastí souhlasíte se zveřejněním.

XV.

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod....), která ohrožuje osoby, majetek, okamžitě volejte telefonní číslo

150 HASIČI

Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících

život na telefonní lince:

155 ZÁCHRANKA

Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní

číslo

158 POLICIE

Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Provozní řád studia Teplice jóga

dne 1. 9. 2018, aktualizace 1.9.2022

SepsalaMgr. Bc. Jitka Strahlheimová