Ceník 2019

a) 1 lekce .....120 Kč

b) KREDIT  ( platnost 12 měsíců od zakoupení )

  5 lekcí .......... 550 Kč

10 lekcí ........1 050 Kč  (1 lekce zdarma,  pouze 2 měsíce od nákupu)

15 lekcí ........1 500 Kč  (lekci zdarma, pouze 3 měsíce od nákupu)

Rezervaci na daný den zrušit do 12:00 hodin, pokud tak neučiníte, bude vám kredit  za danou lekci odečten.

Kredit není přenosný na jinou osobu

Kredit lze uhradit na číslo účtu:

4211193146/6800